E-Kitaplar

        
  The Online Books Page (Çeşitli konularda 16.000 fazla ingilizce çalışma)
  Project Gutenberg
  Digital Book Index (Access to 65,000+ English-Language)
  Librophile (Explore over 100,000 free audiobooks and eBooks)
  Directory of Open Access Books(DOAB) - 254'ten fazla yayıncıdan 10.750’den fazla açık erişimli kitaba erişim sağlamaktadır.
  Europeana Collectrions, Avrupa'nın müze, kütüphane, arşiv ve görsel-işitsel koleksiyonlarında bulunan 51 milyondan fazla dijital kaynağa erişim sağlamaktadır.
  United Nations iLibrary, 3.900 e-kitap, 60.500’den fazla kitap bölümü, 2.500’den fazla makale ve diğer birçok veriyi kullanıma sunar.
  OECD iLibrary, OECD’nin yayınlarını içeren veri tabanıdır. İktisat, finans, işletme ve ilgili diğer sosyal bilim alanlarında; arşivleri ile birlikte 8.000’den fazla süreli yayın sayısı, 11.555'den fazla e-kitap, 58.470'den fazla kitap bölümü ve 42 veri tabanı bulunmaktadır. Ayrıca, OECD.Stat ile 1960’tan günümüze arşivleri ile 2.700 veri setine ve 5 milyardan fazla veriye erişim sağlar.
  Loyal Books
  WikiArt
  Google Art Project
   

 

 

 
© 2017 TED Ankara Koleji Kütüphane ve Bilgi Merkezi, library@tedankara.k12.tr